OBCHODNÍ PODMÍNKY

Tato smlouva platí mezi vámi, uživatelem těchto webových stránek, a Matyáš Dlouhý, vlastníkem (vlastníky) těchto webových stránek. Váš souhlas s dodržováním a závazností bodů 1, 2, 4 - 11 a 15 - 25 těchto smluvních podmínek se považuje za projevený při prvním použití těchto webových stránek. Ustanovení 3 a 12 až 14 se vztahují pouze na prodej služeb. Pokud nesouhlasíte s tím, že budete těmito Podmínkami vázáni, měli byste okamžitě přestat Webové stránky používat.

Žádná část těchto Webových stránek nepředstavuje smluvní nabídku, kterou by bylo možné přijmout. Vaše objednávka představuje smluvní nabídku a za její přijetí z naší strany se považuje okamžik, kdy vám zašleme potvrzující e-mail s informací, že vaše objednávka byla přijata.

1. Definice a výklad

V této dohodě mají následující pojmy následující význam:
"Účet": znamená souhrnně osobní údaje, Platební údaje a pověření, které Uživatelé používají k přístupu k Placenému obsahu a/nebo k jakémukoli komunikačnímu systému na Webových stránkách;
"Obsah": znamená jakýkoli text, grafiku, obrázky, zvuk, video, software, kompilace dat a jakoukoli jinou formu informací, které lze uložit do počítače a které se objevují na těchto Webových stránkách nebo jsou jejich součástí;
"zařízení": znamená souhrnně jakékoli online zařízení, nástroje, služby nebo informace, které Matyáš Dlouhý zpřístupňuje prostřednictvím Webových stránek nyní nebo v budoucnu;
"Služby": znamenají služby, které jsou vám k dispozici prostřednictvím těchto Webových stránek, zejména používání vlastní e-learningové platformy Matyáš Dlouhý;
"Platební údaje": znamenají veškeré údaje potřebné pro nákup služeb na těchto webových stránkách. Patří sem mimo jiné čísla kreditních/debetních karet, čísla bankovních účtů a třídicí kódy;
"Prostory": Provozovna: znamená naše místo (místa) podnikání na adrese [ADDRESS];
"Systém": znamená jakoukoli online komunikační infrastrukturu, kterou Matyáš Dlouhý zpřístupňuje prostřednictvím Webových stránek, ať už nyní nebo v budoucnu. To zahrnuje mimo jiné webový e-mail, diskusní fóra, živé chatovací zařízení a e-mailové odkazy;
"Uživatel" / "Uživatelé": znamená jakoukoli třetí stranu, která má přístup na Webové stránky a není zaměstnancem Matyáš Dlouhý. Ltd a jedná v rámci svého zaměstnání;
"Webové stránky": znamenají webové stránky, které právě používáte (naturalmonster.cz), a všechny subdomény těchto stránek (např. subdoména.yourschool.com), pokud nejsou výslovně vyloučeny jejich vlastními podmínkami; a
"My/Naše": znamená Matyáš Dlouhý, společnost registrovanou v [COUNTRY] s registračním číslem společnosti [123456] , se sídlem na adrese [Address].

2. Věkové omezení

Osoby mladší 18 let by měly tyto webové stránky používat pouze pod dohledem dospělé osoby. Platební údaje musí být poskytnuty dospělou osobou nebo s jejím svolením.

3. Firemní zákazníci

Tyto podmínky se vztahují také na zákazníky, kteří si pořizují služby v rámci podnikání.

4. Duševní vlastnictví

 • 4.1 S výhradou výjimek uvedených v článku 5 těchto smluvních podmínek je veškerý obsah obsažený na webových stránkách, pokud nebyl nahrán uživateli, včetně mimo jiné textu, grafiky, log, ikon, obrázků, zvukových klipů, videoklipů, kompilací dat, rozvržení stránek, základního kódu a softwaru, majetkem Matyáš Dlouhý, našich přidružených společností nebo jiných příslušných třetích stran. Dalším používáním webových stránek berete na vědomí, že tento materiál je chráněn příslušnými [COUNTRY] a mezinárodními zákony o duševním vlastnictví a dalšími zákony.
 • 4.2 S výhradou ustanovení článku 6 nesmíte materiál z Webových stránek reprodukovat, kopírovat, distribuovat, uchovávat ani žádným jiným způsobem znovu používat, pokud není na Webových stránkách uvedeno jinak nebo pokud k tomu nedostanete naše výslovné písemné svolení.

5. Duševní vlastnictví třetích stran

 • 5.1 Pokud není výslovně uvedeno jinak, veškerá práva duševního vlastnictví, včetně mimo jiné autorských práv a ochranných známek, na obrázcích a popisech produktů patří případně výrobcům nebo distributorům těchto produktů.
 • 5.2 S výhradou ustanovení článku 6 nesmíte takové materiály reprodukovat, kopírovat, distribuovat, uchovávat ani jinak znovu používat, pokud není na webových stránkách uvedeno jinak nebo pokud k tomu nedostanete výslovné písemné povolení od příslušného výrobce nebo dodavatele.

6. Fair Use

Materiál z webových stránek může být znovu použit bez písemného souhlasu, pokud se na něj vztahuje některá z výjimek uvedených v kapitole III zákona o autorských právech, designu a patentech z roku 1988.

7. Odkazy na další webové stránky

Tyto webové stránky mohou obsahovat odkazy na jiné stránky. Pokud to není výslovně uvedeno, tyto stránky nejsou pod kontrolou Matyáš Dlouhý ani našich přidružených společností. Nepřebíráme žádnou odpovědnost za obsah těchto webových stránek a zříkáme se odpovědnosti za jakékoli formy ztrát nebo škod vzniklých jejich používáním. Uvedení odkazu na jinou stránku na těchto webových stránkách neznamená, že tyto stránky samotné nebo osoby, které je ovládají, podporují.

8. Odkazy na tyto webové stránky

Ti, kteří chtějí umístit odkaz na tyto webové stránky na jiné stránky, tak mohou učinit pouze na domovskou stránku webu naturalmonster.cz bez našeho předchozího souhlasu. Hluboké odkazy (tj. odkazy na konkrétní stránky v rámci webu) vyžadují Náš výslovný písemný souhlas. Chcete-li se dozvědět více, kontaktujte Nás e-mailem na adrese nebo nám zavolejte na následující číslo: vaše_číslo.

9. Používání komunikačních zařízení

 • 9.1 Při používání jakéhokoli systému na webových stránkách byste měli dodržovat následující pravidla. Nedodržení těchto pravidel může vést k pozastavení nebo uzavření vašeho účtu:
 • 9.1.1 Nesmíte používat neslušné nebo vulgární výrazy;
  9.1.2 Nesmíte odesílat obsah, který je nezákonný nebo jinak závadný. To mimo jiné zahrnuje obsah, který je urážlivý, výhružný, obtěžující, hanlivý, ageistický, sexistický nebo rasistický;
 • 9.1.3 Nesmíte odesílat obsah, jehož cílem je propagovat nebo podněcovat k násilí;
 • 9.1.4 Doporučujeme, abyste žádosti podávali v češtině, protože na dotazy podané v jiných jazycích nebudeme schopni odpovědět;
 • 9.1.5 Prostředky, kterými se identifikujete, nesmí být v rozporu s těmito podmínkami ani s platnými zákony;
 • 9.1.6 Nesmíte se vydávat za jiné osoby, zejména za zaměstnance a zástupce Matyáš Dlouhý nebo našich poboček; a
 • 9.1.7 Náš systém nesmíte používat k neautorizované hromadné komunikaci, jako je "spam" nebo "nevyžádaná pošta".
 • 9.2 Berete na vědomí, že Matyáš Dlouhý si vyhrazuje právo monitorovat veškerou komunikaci, která nám byla zaslána nebo která využívá náš systém.
 • 9.3 Berete na vědomí, že Matyáš Dlouhý si může ponechat kopie všech sdělení, která nám byla zaslána nebo která byla učiněna prostřednictvím našeho systému.
 • 9.4 Berete na vědomí, že veškeré informace, které nám zašlete prostřednictvím našeho systému, můžeme jakýmkoli způsobem upravit, a tímto se vzdáváte svého morálního práva být identifikováni jako autor těchto informací. Jakákoli omezení, která si přejete uvalit na Naše použití takových informací, nám musíte sdělit předem a vyhrazujeme si právo takové podmínky a související informace odmítnout.

10. Účty

 • 10.1 Abyste si mohli objednat Služby na těchto Webových stránkách a používat některé další části Systému, musíte si vytvořit Účet, který bude obsahovat určité osobní údaje a Platební údaje, které se mohou lišit v závislosti na vašem používání Webových stránek, protože platební údaje můžeme vyžadovat až v okamžiku, kdy chcete provést nákup. Pokračováním v používání těchto Webových stránek prohlašujete a zaručujete, že:
 • 10.1.1 všechny vámi poskytnuté informace jsou přesné a pravdivé;
 • 10.1.2 máte povolení k předložení platebních údajů v případech, kdy může být povolení vyžadováno, a
 • 10.1.3 budete tyto informace udržovat přesné a aktuální. Vytvoření účtu je dalším potvrzením vašeho prohlášení a záruky.
 • 10.2 Doporučujeme, abyste nesdělovali údaje o svém účtu, zejména uživatelské jméno a heslo. Nepřebíráme žádnou odpovědnost za jakékoli ztráty nebo škody vzniklé v důsledku sdílení údajů o vašem účtu. Pokud používáte sdílený počítač, doporučujeme, abyste údaje o svém účtu neukládali do internetového prohlížeče.
 • 10.3 Pokud máte důvod se domnívat, že údaje o vašem účtu získala jiná osoba bez vašeho souhlasu, měli byste nás neprodleně kontaktovat, abychom pozastavili váš účet a zrušili veškeré neautorizované objednávky nebo platby, které mohou probíhat. Upozorňujeme, že objednávky nebo platby lze zrušit pouze do doby zahájení poskytování služeb. V případě, že neautorizované poskytování začne dříve, než nás o neautorizované povaze objednávky nebo platby informujete, bude vám účtována částka za období od zahájení poskytování služeb do data, kdy jste nás informovali, a může vám být účtován zúčtovací cyklus v délce jednoho měsíce.
 • 10.4 Při výběru uživatelského jména jste povinni dodržovat podmínky uvedené výše v bodě 9. Jejich nedodržení může mít za následek pozastavení a/nebo smazání vašeho účtu.

11. Ukončení a zrušení účtů

 • 11.1 Svůj účet můžete ukončit buď vy, nebo Matyáš Dlouhý. Pokud váš účet ukončíme, budete o tom informováni e-mailem a bude vám poskytnuto vysvětlení ukončení účtu. Bez ohledu na výše uvedené si vyhrazujeme právo ukončit účet bez udání důvodu.
 • 11.2 Pokud váš účet zrušíme, budou všechny aktuální nebo probíhající objednávky nebo platby na vašem účtu zrušeny a poskytování služeb nebude zahájeno.

12. Služby, ceny a dostupnost

 • 12.1 Přestože jsme vynaložili veškeré úsilí, abychom zajistili, že všechny obecné popisy Služeb dostupných od Matyáš Dlouhý odpovídají skutečným Službám, které vám budou poskytnuty, neneseme odpovědnost za jakékoli odchylky od těchto popisů, protože přesná povaha Služeb se může lišit v závislosti na vašich individuálních požadavcích a okolnostech. To nevylučuje naši odpovědnost za chyby způsobené nedbalostí na naší straně a týká se to pouze variant správných Služeb, nikoli zcela odlišných Služeb. V případě nesprávných Služeb viz podčlánek 13.8.
 • 12.2 V případě potřeby můžete být požádáni o výběr požadovaného plánu služeb.
 • 12.3 Nepředpokládáme ani nezaručujeme, že tyto služby budou vždy k dispozici, a nemůžeme nutně potvrdit jejich dostupnost až do potvrzení vaší objednávky. Údaje o dostupnosti nejsou na Webových stránkách uvedeny.
  12.4 Veškeré informace o cenách na webových stránkách jsou správné v době spuštění online. Vyhrazujeme si právo čas od času a podle potřeby měnit ceny a měnit nebo odstraňovat speciální nabídky.
 • 12.5 V případě, že se ceny změní v období mezi zadáním objednávky Služeb a jejím zpracováním a přijetím platby, použije se cena platná v době zadání objednávky.

13. Objednávky a poskytování služeb

 • 13.1 Žádná část těchto webových stránek nepředstavuje smluvní nabídku, kterou by bylo možné přijmout. Vaše objednávka představuje smluvní nabídku, kterou můžeme podle našeho uvážení přijmout. Naše přijetí je indikováno tím, že vám zašleme e-mail s potvrzením objednávky. Teprve poté, co vám zašleme e-mail s potvrzením objednávky, vznikne mezi Matyáš Dlouhý a vámi závazná smlouva.
 • 13.2 Potvrzení objednávky podle podčlánku 13.1 vám bude zasláno před zahájením poskytování služeb a bude obsahovat následující informace:
 • 13.2.1 Potvrzení objednaných služeb včetně úplných údajů o hlavních charakteristikách těchto služeb;
  13.2.2 Úplně rozepsané ceny objednaných služeb včetně případných daní, dodání a dalších dodatečných poplatků; 
 • 13.2.3 Příslušné časy a data poskytování Služeb;
 • 13.2.4 Pověření uživatele a příslušné informace pro přístup k těmto službám.
 • 13.3 Pokud vaši objednávku z jakéhokoli důvodu nepřijmeme, nebude za běžných okolností přijata žádná platba. V každém případě vám budou veškeré částky zaplacené v souvislosti s touto objednávkou vráceny do 14 kalendářních dnů.
 • 13.4 Platba za služby bude provedena prostřednictvím vámi zvoleného způsobu platby, a to okamžitě za případný zřizovací poplatek, který odpovídá zakoupenému plánu služeb, a ve stejný den každého následujícího měsíce ("zúčtovací cyklus") za poplatky vzniklé během předchozího měsíce ("zúčtovací cyklus") A/nebo jak je uvedeno v potvrzení objednávky, které jste obdrželi.
 • 13.5 Vaši objednávku se snažíme vyřídit do 2-3 pracovních dnů, a pokud se tak nestane, tak v přiměřené lhůtě po objednání, pokud nenastanou výjimečné okolnosti. Pokud nemůžeme vaši Objednávku vyřídit v přiměřené lhůtě, budeme vás o tom informovat v okamžiku zadání Objednávky prostřednictvím poznámky na příslušné webové stránce nebo vás budeme kontaktovat přímo po zadání Objednávky. Čas není podstatou Smlouvy, což znamená, že se budeme snažit splnit vaši Objednávku v dohodnutých lhůtách, ale není to podstatnou podmínkou Smlouvy a nebudeme vám odpovídat, pokud tak neučiníme. Pokud mají být Služby zahájeny do 14 kalendářních dnů od našeho přijetí Vaší objednávky, na Vaši výslovnou žádost budete muset výslovně potvrdit, že tím budou dotčena Vaše zákonná práva na odstoupení od Smlouvy, která jsou podrobně popsána níže v článku 14.
 • 13.6 Matyáš Dlouhý vynaložíme veškeré přiměřené úsilí, abychom Služby poskytovali s přiměřenou dovedností a péčí odpovídající nejlepším obchodním zvyklostem.
 • 13.7 V případě, že jsou poskytovány Služby, které nejsou v souladu s vaší objednávkou, a jsou tedy nesprávné, měli byste nás neprodleně kontaktovat a informovat nás o této chybě. Zajistíme, aby byly do pěti (5) pracovních dnů provedeny potřebné opravy.
 • Na poskytování některých služeb se mohou vztahovat další podmínky. Při dokončování objednávky budete požádáni o přečtení a potvrzení souhlasu s těmito podmínkami.
 • 13.8 Matyáš Dlouhý poskytuje technickou podporu prostřednictvím našeho fóra online podpory a/nebo telefonicky. Matyáš Dlouhý vynakládá veškeré možné úsilí, aby odpověděla včas, ale nezaručujeme konkrétní dobu odpovědi.

14. Zrušení objednávek a služeb

Chceme, abyste byli s produkty nebo službami, které si u Matyáš Dlouhý objednáte, naprosto spokojeni. Pokud s námi potřebujete mluvit o své Objednávce, kontaktujte prosím oddělení péče o zákazníky na [PHONE NUMBER] nebo e-mailem na nebo nám napište na naši adresu (viz bod 1 výše). Objednávku, kterou jsme přijali, můžete zrušit nebo odstoupit od Smlouvy. Pokud některé Zvláštní podmínky doprovázející Službu obsahují podmínky týkající se zrušení Služby, použijí se pravidla pro zrušení uvedená ve Zvláštních podmínkách.
 • 14.1 Pokud jste spotřebitel se sídlem v Evropské unii, máte zákonné právo na lhůtu na rozmyšlenou. Tato lhůta začíná běžet po potvrzení vaší objednávky a uzavření smlouvy mezi Matyáš Dlouhý a vámi a končí uplynutím 14 kalendářních dnů od tohoto data. Pokud si v tomto období objednávku služeb rozmyslíte a chcete ji zrušit, neprodleně nás o tom informujte prostřednictvím následujícího e-mailu: . Vaše právo na zrušení během lhůty na rozmyšlenou se řídí ustanoveními podčlánku 14.2.
 • 14.2 Jak je uvedeno v podčlánku 13.6, pokud mají být Služby zahájeny během lhůty pro odstoupení od smlouvy, musíte o to výslovně požádat. Požádáním o zahájení Služeb během 14denní lhůty na rozmyšlenou berete na vědomí a souhlasíte s následujícími skutečnostmi:
 • 14.2.1 Pokud jsou Služby plně provedeny během 14denní lhůty na rozmyšlenou, ztrácíte právo na zrušení po dokončení Služeb.
 • 14.2.2 Pokud zrušíte Služby poté, co bylo jejich poskytování zahájeno, ale ještě nebylo dokončeno, budete muset za Služby poskytnuté do okamžiku, kdy nás informujete o tom, že si přejete je zrušit, stále platit. Dlužná částka se vypočítá v poměru plné ceny Služeb a skutečně již poskytnutých Služeb. Veškeré částky, které již byly za Služby zaplaceny, budou vráceny s výhradou srážek vypočtených v souladu s výše uvedeným. Případné vrácení peněz bude provedeno do 5 pracovních dnů, nejpozději však do 14 kalendářních dnů poté, co nás informujete o tom, že si přejete službu zrušit.
 • 14.3 Zrušení služeb po uplynutí lhůty 14 kalendářních dnů se řídí zvláštními podmínkami, kterými se tyto služby řídí, a může být podmíněno minimální dobou trvání smlouvy.

15. Ochrana osobních údajů

Používání webových stránek se řídí také našimi zásadami ochrany osobních údajů (naturalmonster.cz/privacy), které jsou tímto odkazem začleněny do těchto smluvních podmínek. Chcete-li si prohlédnout Zásady ochrany osobních údajů, klikněte na výše uvedený odkaz.

16. Jak používáme vaše osobní údaje (ochrana údajů)

 • 16.1 Veškeré osobní údaje, které můžeme shromažďovat (mimo jiné včetně vašeho jména a adresy), budou shromažďovány, používány a uchovávány v souladu s ustanoveními zákona o ochraně osobních údajů z roku 1998 a vašimi právy podle tohoto zákona.
 • 16.2 Vaše osobní údaje můžeme použít k:
 • 16.2.1 Poskytovat vám naše služby;
 • 16.2.2 zpracovávat vaši platbu za Služby; a
 • 16.2.3 informovat vás o nových produktech a službách, které nabízíme. Můžete nás kdykoli požádat, abychom vám tyto informace přestali zasílat.
 • 16.3 Za určitých okolností (například pokud si přejete zakoupit Služby na úvěr) a s vaším souhlasem můžeme vaše osobní údaje předat úvěrovým referenčním agenturám. Tyto agentury jsou rovněž vázány zákonem o ochraně osobních údajů z roku 1998 a měly by vaše osobní údaje používat a uchovávat v souladu s ním.
 • 16.4 Vaše osobní údaje nebudeme předávat žádným třetím stranám bez vašeho výslovného souhlasu.

17. Prohlášení o vyloučení odpovědnosti

 • 17.1 Neposkytujeme žádnou záruku ani prohlášení, že Webové stránky budou splňovat vaše požadavky, že budou mít uspokojivou kvalitu, že budou vhodné pro určitý účel, že nebudou porušovat práva třetích stran, že budou kompatibilní se všemi systémy, že budou bezpečné a že všechny poskytnuté informace budou přesné. Nezaručujeme žádné konkrétní výsledky používání naší služby nebo služeb.
 • 17.2 Žádná část těchto webových stránek není určena k poskytování poradenství a na obsah těchto webových stránek by se nemělo spoléhat při rozhodování nebo přijímání jakýchkoli opatření.
 • 17.3 Žádná část těchto webových stránek nepředstavuje smluvní nabídku, kterou by bylo možné přijmout.
 • 17.4 Přestože vyvíjíme přiměřené úsilí, abychom zajistili, že Webové stránky jsou bezpečné a neobsahují chyby, viry a jiný škodlivý software, důrazně vám doporučujeme, abyste převzali odpovědnost za svou vlastní internetovou bezpečnost, bezpečnost svých osobních údajů a svých počítačů.

18. Změny zařízení a těchto smluvních podmínek

Vyhrazujeme si právo kdykoli změnit webové stránky, jejich obsah nebo tyto smluvní podmínky. Veškeré změny Podmínek jsou pro vás závazné od okamžiku, kdy Webové stránky použijete poprvé po těchto změnách. Pokud jsme povinni provést jakékoli změny těchto Podmínek ze zákona, budou se tyto změny automaticky vztahovat na všechny objednávky, které v současné době probíhají, a navíc na všechny objednávky, které v budoucnu zadáte.

19. Dostupnost webových stránek

 • 19.1 Webové stránky jsou poskytovány "tak, jak jsou" a "tak, jak jsou k dispozici". Matyáš Dlouhý používá osvědčené postupy v oboru, aby zajistila vysokou dobu provozuschopnosti, včetně architektury odolné proti chybám, která je umístěna na cloudových serverech. Neposkytujeme žádnou záruku, že Webové stránky nebo zařízení budou bez závad a/nebo poruch, a neposkytujeme žádný druh náhrady za výpadky. Neposkytujeme žádné záruky (výslovné ani předpokládané) na vhodnost pro určitý účel, přesnost informací, kompatibilitu a uspokojivou kvalitu.
 • 19.2 Nepřebíráme žádnou odpovědnost za jakékoli přerušení nebo nedostupnost webových stránek v důsledku vnějších příčin, mimo jiné včetně poruchy zařízení poskytovatele internetových služeb, poruchy hostitelského zařízení, výpadku komunikační sítě, výpadku napájení, přírodních událostí, válečných událostí nebo zákonných omezení a cenzury.

20. Omezení odpovědnosti

 • 20.1 V maximálním rozsahu povoleném zákonem nepřebíráme žádnou odpovědnost za jakékoli přímé nebo nepřímé ztráty nebo škody, předvídatelné nebo jiné, včetně jakýchkoli nepřímých, následných, zvláštních nebo exemplárních škod vyplývajících z používání těchto webových stránek nebo jakýchkoli informací na nich obsažených. Měli byste si být vědomi toho, že Webové stránky a jejich obsah používáte na vlastní nebezpečí.
 • 20.2 Žádné ustanovení těchto Podmínek nevylučuje ani neomezuje odpovědnost Matyáš Dlouhý za smrt nebo zranění osob v důsledku nedbalosti nebo podvodu ze strany Matyáš Dlouhý.
 • 20.3 Žádné ustanovení těchto Podmínek nevylučuje ani neomezuje odpovědnost Matyáš Dlouhý za jakékoli přímé nebo nepřímé ztráty nebo škody vzniklé v důsledku nesprávného poskytování Služeb nebo v důsledku spoléhání se na nesprávné informace uvedené na Webových stránkách.
 • 20.4 V případě, že některá z těchto podmínek bude shledána nezákonnou, neplatnou nebo jinak nevymahatelnou, bude tato podmínka považována za oddělenou od těchto Podmínek a nebude mít vliv na platnost a vymahatelnost ostatních Podmínek. Tato podmínka platí pouze v rámci jurisdikcí, kde je daná podmínka nezákonná.

21. Žádné zřeknutí se práva

V případě, že některá ze stran těchto smluvních podmínek neuplatní jakékoli právo nebo opravný prostředek obsažený v těchto podmínkách, nebude to považováno za vzdání se tohoto práva nebo opravného prostředku.

22. Předchozí podmínky

V případě jakéhokoli rozporu mezi těmito Podmínkami a jejich předchozími verzemi mají přednost ustanovení těchto Podmínek, pokud není výslovně uvedeno jinak.

23. Práva třetích stran

Žádné ustanovení těchto podmínek nezakládá žádná práva třetí strany. Smlouva vytvořená těmito Podmínkami je uzavřena mezi vámi a Matyáš Dlouhý.

24. Communications

 • 24.1 Veškerá oznámení / sdělení nám budou zasílána buď poštou do našich prostor (viz adresa výše), nebo e-mailem na adresu . Takové oznámení bude považováno za doručené 3 dny po odeslání, pokud je zasláno poštou první třídy, v den odeslání, pokud je e-mail v plném rozsahu přijat v pracovní den, a následující pracovní den, pokud je e-mail odeslán o víkendu nebo ve státní svátek.
 • 24.2 Pokud si to přejete, můžeme vám čas od času zasílat informace o našich produktech a/nebo službách. Pokud si nepřejete takové informace dostávat, klikněte na odkaz "Odhlásit se" v každém e-mailu, který od Nás obdržíte.

25. Právo a soudní příslušnost.

Tyto smluvní podmínky a vztah mezi vámi a Matyáš Dlouhý se řídí a vykládají v souladu s právem Anglie a Walesu a Matyáš Dlouhý a vy souhlasíte s tím, že se podřídíte výhradní jurisdikci [COUNTRY]].
Created with