ZÁSADY UCHOVÁVÁNÍ COOKIE

Tyto webové stránky naturalmonster.cz používají soubory cookie a podobné technologie, aby vás odlišily od ostatních uživatelů. Používáním souborů cookie vám můžeme poskytnout lepší služby a vylepšit naše stránky tím, že lépe porozumíme tomu, jak je používáte. Přečtěte si prosím pečlivě tyto Zásady používání souborů cookie a ujistěte se, že jim rozumíte. Váš souhlas s Našimi Zásadami používání souborů cookie se považuje za projevený, když stisknete tlačítko "přijmout" na Našem banneru se soubory cookie nebo když v Našem správci souborů cookie vyberete preferované možnosti souborů cookie a stisknete tlačítko "pokračovat". Pokud se Zásadami používání souborů cookie nesouhlasíte, přestaňte prosím Naše stránky okamžitě používat.

1. Definice a výklad

Pokud kontext nevyžaduje jinak, mají následující výrazy v těchto Zásadách používání souborů cookie následující význam:
Cookie: znamená malý soubor, který naše stránky umístí do vašeho počítače nebo zařízení, když navštívíte určité části našich stránek a/nebo když používáte určité funkce našich stránek;
Zákon o souborech cookie: znamená příslušné části nařízení o ochraně soukromí a elektronických komunikacích (směrnice ES) z roku 2003 a nařízení EU 2016/679 o obecné ochraně údajů ("GDPR");
Osobní údaje: znamenají veškeré údaje, které se vztahují k identifikovatelné osobě, kterou lze na základě těchto údajů přímo či nepřímo identifikovat, jak je definováno v nařízení EU 2016/679 Obecné nařízení o ochraně osobních údajů ("GDPR"); a
My/Us/Naše: znamená "Naše webové stránky/škola/firma", značka vlastněná a provozovaná názvem společnosti nebo osobou.

2. Informace o nás

Naše stránky vlastní a provozuje název společnosti nebo osoby.
 • Adresa: Petříkovice 87, 541 01 Chvaleč-Trutnov 1
 • Email: matyasdlouhy.osobnitrener@gmail.com
 • Telefon: +420 734 542 021

3. Jak naše stránky používají soubory cookie?

 • 3.1 Naše stránky mohou do vašeho počítače nebo zařízení umístit a zpřístupnit určité soubory cookie první strany. Soubory cookie první strany jsou ty, které umísťujeme přímo My a které používáme pouze My. Soubory cookie používáme k usnadnění a zlepšení vašich zkušeností s Naší stránkou a službami. Tyto Soubory cookie jsme pečlivě vybrali a podnikli jsme kroky k zajištění toho, aby vaše soukromí a osobní údaje byly vždy chráněny a respektovány.
 • 3.2 Používáním našich stránek můžete do svého počítače nebo zařízení dostávat také určité soubory cookie třetích stran. Soubory cookie třetích stran jsou ty, které umísťují webové stránky, služby a/nebo strany jiné než My. Soubory cookie třetích stran se na Naší stránce používají pro analytické a marketingové účely. Podrobnější informace naleznete v části 4 níže.
 • 3.3 Všechny soubory cookie používané na našich stránkách jsou používány v souladu s platným zákonem o souborech cookie. Můžeme používat některé nebo všechny následující typy souborů cookie:
 • 3.3.1 Nezbytně nutné soubory cookie
  Do této kategorie spadají soubory cookie (obvykle soubory cookie první strany), pokud jsou nezbytné pro fungování našich stránek, protože bez nich nemůžeme poskytovat funkce, které potřebujete k používání těchto webových stránek. Nezbytné soubory cookie například pomáhají zapamatovat si vaše preference při procházení online školy, podporují také funkce, jako je přihlašování a platební transakce.
 • 3.3.2 Funkční soubory cookie
  Funkční soubory cookie umožňují našim webovým stránkám zapamatovat si vámi provedené volby, např. vaše uživatelské jméno, přihlašovací údaje a jazykové preference, jakož i veškerá přizpůsobení stránek, která provedete během návštěvy. Jsou nezbytné k poskytování funkcí a služeb specifických pro jednotlivé uživatele.
 • 3.3.3 Analytické soubory cookie
  Je pro nás důležité pochopit, jak naše stránky používáte, například jak efektivně se na nich pohybujete a jaké funkce používáte. Analytické soubory cookie nám umožňují shromažďovat tyto informace, což nám pomáhá zlepšovat Naše stránky a vaše zkušenosti s nimi.
 • 3.3.4 Marketingové/cílené soubory cookie
  Je pro nás důležité vědět, kdy a jak často navštěvujete naše stránky a které jejich části jste použili (včetně stránek, které jste navštívili, a odkazů, které jste navštívili). Stejně jako u analytických souborů cookie nám tyto informace pomáhají lépe vás pochopit a následně přizpůsobit Naše stránky a reklamu vašim zájmům. Některé informace shromážděné pomocí cílených souborů Cookies mohou být také sdíleny s třetími stranami.
 • 3.3.5 Soubory cookie třetích stran
  Soubory cookie třetích stran neumisťujeme my, ale třetí strany, které nám a/nebo vám poskytují služby. Soubory cookie třetích stran mohou být používány reklamními službami, aby vám na Naší stránce zobrazovaly reklamu na míru, nebo třetími stranami, které Nám poskytují analytické služby (tyto soubory cookie budou fungovat stejným způsobem jako výše popsané analytické soubory cookie).
 • 3.3.6 Trvalé soubory cookie
  Kterýkoli z výše uvedených typů souborů cookie může být trvalým souborem cookie. Trvalé soubory cookie jsou takové, které zůstávají ve vašem počítači nebo zařízení po předem stanovenou dobu a aktivují se při každé návštěvě našich stránek.
 • 3.3.7 Soubory cookie relace
  Kterýkoli z výše uvedených typů souborů cookie může být souborem cookie relace. Soubory cookie relace jsou dočasné a zůstávají ve vašem počítači nebo zařízení pouze od okamžiku, kdy navštívíte naše stránky, až do zavření prohlížeče. Soubory cookie relace se po zavření prohlížeče vymažou.
 • 3.4 Soubory cookie na našich stránkách nejsou trvalé a jejich platnost vyprší podle níže uvedené tabulky.
 • 3.5 Další podrobnosti o osobních údajích, které shromažďujeme a používáme, o opatřeních, která jsme zavedli na ochranu osobních údajů, o vašich zákonných právech a našich zákonných povinnostech najdete v našich Zásadách ochrany osobních údajů.
 • 3.6 Konkrétní informace o souborech cookie, které používáme, naleznete v níže uvedené tabulce.

4. Jaké soubory cookie naše stránky používají?

 • 4.1 Do vašeho počítače nebo zařízení mohou být umístěny následující soubory cookie první strany:
Název souboru cookie Účel Nezbytně nutné Platnost končí
XSRF-TOKEN Zachovává přihlašovací údaje a stavy uživatele Ano Když zavřete prohlížeč
DPSettings Zachování předvoleb zásad cookie uživatele Ano za 12 dní
slim_session Zachovává přihlašovací údaje a stavy uživatele Ano za den
 • 4.2 Do vašeho počítače nebo zařízení mohou být umístěny následující nezbytně nutné soubory cookie třetích stran (pokud nepoužíváte službu stripe, odstraňte z tohoto seznamu soubory cookie stripe):
Název souboru cookie Poskytovatel Účel Platnost končí
nsr m.stripe.network Slouží ke zpracování plateb na našich webových stránkách. Když zavřete prohlížeč
cookiesEnabled checkout.stripe.com Slouží ke zpracování plateb na našich webových stránkách. Když zavřete prohlížeč
__stripe_sid checkout.stripe.com Slouží ke zpracování plateb na našich webových stránkách. Když zavřete prohlížeč
__stripe_mid checkout.stripe.com Slouží k rozlišení uživatelů. za 1 rok
ab_disable_remember_ checkout.stripe.com Slouží ke zpracování plateb na našich webových stránkách. za 7 let
checkout-test-session checkout.stripe.com Slouží ke zpracování plateb na našich webových stránkách. za 10 let
cid checkout.stripe.com Slouží ke zpracování plateb na našich webových stránkách. nikdy
vuid vimeo.com Tyto soubory cookie používá společnost Vimeo ke shromažďování analytických informací. za 1 rok
player player.vimeo.com Tyto soubory cookie používá společnost Vimeo ke shromažďování analytických informací. za 1 rok
 • 4.3 Naše stránky používají následující funkční soubory cookie (odstraňte soubory cookie, které se ve vaší škole nevyužívají): 

Olark
Název souboru cookie Poskytovatel Účel Platnost končí
hblid naturalmonster.cz identifikátor návštěvníka, který používáme pouze na vašich stránkách, abychom si návštěvníka zapamatovali mezi jednotlivými návštěvami. za 2 roky
wcsid naturalmonster.cz identifikátor relace, který používáme pouze na vašich stránkách ke sledování jedné relace chatu. Když zavřete prohlížeč
olfsk naturalmonster.cz identifikátor úložiště, který používáme k udržování stavu chatu napříč stránkami (např. historie zpráv). za 2 roky
_okbk naturalmonster.cz další informace o stavu (např. otevřené/zavřené okno chatu). Když zavřete prohlížeč
_ok naturalmonster.cz nejnovější ID webu Olark (bezpečnostní opatření) Když zavřete prohlížeč
_oklv naturalmonster.cz verze zavaděče Olark (pro lepší ukládání do mezipaměti) Když zavřete prohlížeč
_okla naturalmonster.cz používá se pro účely ukládání do mezipaměti (načítání z CDN vs. načítání z naší infrastruktury). Když zavřete prohlížeč
_okgid naturalmonster.cz používá se pro ukládání do mezipaměti nastavením hashe pro aktiva, aby se zjistilo, zda se změnila a zda je třeba je obnovit. Když zavřete prohlížeč
_okac naturalmonster.cz používá se pro ukládání do mezipaměti nastavením hashe pro aktiva, aby se zjistilo, zda se změnila a zda je třeba je obnovit Když zavřete prohlížeč
TawkTo
Název souboru cookie Poskytovatel Účel Platnost končí
TawkConnectionTime naturalmonster.cz časové razítko předchozí registrace Když zavřete prohlížeč
Tawk_ naturalmonster.cz url připojení zásuvky Když zavřete prohlížeč
__tawkuuid naturalmonster.cz hodnoty omezení domény za 6 měsíců
__cfduid tawk.to Používá se v obsahové síti Cloudflare k identifikaci důvěryhodného webového provozu. za rok
Freshchat
Název souboru cookie Poskytovatel Účel Platnost končí
pubsub_cookie naturalmonster.cz Tento soubor cookie se používá pro službu freshchat Když zavřete prohlížeč
hop- naturalmonster.cz Tento soubor cookie se používá pro službu freshchat Když zavřete prohlížeč
naturalmonster.cz Tento soubor cookie se používá pro službu freshchat Když zavřete prohlížeč
_ naturalmonster.cz Tento soubor cookie se používá pro službu freshchat za 1 rok
pnctest naturalmonster.cz Tento soubor cookie se používá pro službu freshchat za 1 rok
Zendesk Web Widget
Název souboru cookie Poskytovatel Účel Platnost končí
ZD-referrerPolicy naturalmonster.cz Ukládá značky odkazů Nikdy
ZD-zE_oauth naturalmonster.cz Ukládá ověřovací token po ověření uživatele. za 2 hodiny
ZD-currentTime naturalmonster.cz Nastaví čas načtení stránky. Nikdy
ZD-settings naturalmonster.cz Uloží hash nastavení, abychom po prvním blipu neposílali další. Nikdy
ZD-suid naturalmonster.cz ID relace pro pathfinder. za 20 minut
ZD-buid naturalmonster.cz Sbírá ID stroje. Nikdy
Intercom
Název souboru cookie Poskytovatel Účel Platnost končí
intercom-id- naturalmonster.cz Tento soubor cookie používá Intercom jako relaci, aby uživatelé mohli pokračovat v chatu při pohybu po webu. za 9 měsíců
 • 4.4 Naše stránky využívají analytické služby poskytované vašimi analytickými službami, pokud existují. Analytika webových stránek označuje soubor nástrojů používaných ke shromažďování a analýze anonymních informací o používání, což nám umožňuje lépe porozumět tomu, jak jsou Naše stránky používány. To nám následně umožňuje zlepšovat Naše stránky a produkty a služby nabízené jejich prostřednictvím.
 • 4.5 Analytické služby používané našimi stránkami používají ke shromažďování požadovaných informací soubory cookie. Používání těchto souborů Cookies nám nemusíte povolit, nicméně jejich používání nepředstavuje žádné riziko pro vaše soukromí ani pro bezpečné používání Našich stránek, ale umožňuje nám neustále zlepšovat Naše stránky, aby pro vás byly lepší a užitečnější.
 • 4.6 Analytické služby využívané našimi stránkami používají následující soubory cookie (odstraňte soubory cookie, které se ve vaší škole nevyužívají):
Google Analytics
Název souboru cookie Poskytovatel Účel Platnost končí
_ga naturalmonster.cz Google Analytics: Google Analytics: Registruje jedinečné ID, které se používá k vytváření statistických údajů o tom, jak návštěvník webové stránky používá. za 2 roky
_gat naturalmonster.cz Google Analytics: Používá Google Analytics k omezení rychlosti požadavků. Když zavřete prohlížeč
_gid naturalmonster.cz Google Analytics: Google Analytics: Registruje jedinečné ID, které se používá k vytváření statistických údajů o tom, jak návštěvník webové stránky používá. Když zavřete prohlížeč
collect naturalmonster.cz Google Analytics: Slouží k odesílání údajů o zařízení a chování návštěvníka do služby Google Analytics. Sleduje návštěvníka napříč zařízeními a marketingovými kanály. Když zavřete prohlížeč
Mixpanel
Název souboru cookie Poskytovatel Účel Platnost končí
mp_#_mixpanel naturalmonster.cz MixPanel: Cookie používaný MixPanel pro analytické účely za rok
Sumo me
Název souboru cookie Poskytovatel Účel Platnost končí
__smToken naturalmonster.cz __smToken se nastavuje po přihlášení do služby Sumo a kontroluje se, zda jste přihlášeni do služby Sumo. za rok
__smSmartbarShown naturalmonster.cz Je nastaveno, když je zobrazen panel Smartbar za 50 let
__smVID naturalmonster.cz Slouží k zobrazování relevantní reklamy za měsíc
__smSessionId naturalmonster.cz Používá se společností Sumo k vytvoření souboru cookie v počítači uživatele, aby bylo možné zahájit relaci a povolit produkty Sumo. Když zavřete prohlížeč
 • 4.7 Cílové/marketingové soubory cookie
  Cílové/marketingové soubory cookie se používají ke sledování návštěvníků na různých webových stránkách. Tyto společnosti je mohou používat k vytvoření profilu vašich zájmů a zobrazování relevantních reklam na jiných stránkách. Neukládají přímo osobní údaje, ale jsou založeny na jedinečné identifikaci vašeho prohlížeče a internetového zařízení. Záměrem je zobrazovat reklamy, které jsou pro jednotlivé uživatele relevantní a zajímavé, a tím hodnotnější pro vydavatele a inzerenty třetích stran. Pokud tyto soubory cookie nepovolíte, bude se vám zobrazovat méně cílená reklama (odstraňte soubory cookie, které nejsou ve vaší škole využívány):
Název souboru cookie Poskytovatel Účel Platnost končí
fr facebook.com Používá společnost Facebook k poskytování řady reklamních produktů, jako jsou nabídky v reálném čase od inzerentů třetích stran. za 3 měsíce
fr facebook.com Používá společnost Facebook k poskytování řady reklamních produktů, jako jsou nabídky v reálném čase od inzerentů třetích stran. Když zavřete prohlížeč
Hubspot
Název souboru cookie Poskytovatel Účel Platnost končí
__hstc naturalmonster.cz Hlavní soubor cookie pro sledování návštěvníků. Obsahuje doménu, utk (viz níže), počáteční časové razítko (první návštěva), poslední časové razítko (poslední návštěva), aktuální časové razítko (tato návštěva) a číslo relace (zvyšuje se pro každou další relaci). 2 roky
hubspotutk naturalmonster.cz Tento soubor cookie slouží k uchování identity návštěvníka. Tento soubor cookie se předává společnosti HubSpot při odeslání formuláře a používá se při odstraňování duplicitních kontaktů. 10 let
__hssc naturalmonster.cz Tento soubor cookie sleduje relace. Slouží k určení, zda máme zvýšit číslo relace a časové značky v souboru cookie __hstc. Obsahuje doménu, viewCount (inkrementuje každé pageView v relaci) a časové razítko začátku relace. 30 minut
__hssrc naturalmonster.cz Kdykoli společnost HubSpot změní soubor cookie relace, nastaví se také tento soubor cookie. Nastavíme jej na hodnotu 1 a použijeme jej k určení, zda návštěvník restartoval svůj prohlížeč. Pokud tento soubor cookie při správě souborů cookie neexistuje, předpokládáme, že se jedná o novou relaci. relace
messagesUtk naturalmonster.cz Tento soubor cookie se používá k rozpoznání návštěvníků, kteří s vámi chatují prostřednictvím nástroje pro zprávy. Pokud návštěvník opustí vaše stránky dříve, než je přidán jako kontakt, bude mít tento soubor cookie přiřazen ke svému prohlížeči. Pokud máte historii chatů s návštěvníkem a ten se později vrátí na váš web ve stejném prohlížeči, nástroj zprávy načte historii konverzace s tímto návštěvníkem. relace
Refersion
Název souboru cookie Poskytovatel Účel Platnost končí
ci_session refersion.com Zachovává stavy uživatelů napříč požadavky na stránku. Když zavřete prohlížeč
refersion_csrf_code refersion.com Nastaví token csrf, aby se zabránilo podvržení požadavku mezi stránkami. Když zavřete prohlížeč
__cfduid refersion.com Používá se v obsahové síti Cloudflare k identifikaci důvěryhodného webového provozu. 1 year
Google AdWords
Název souboru cookie Poskytovatel Účel Platnost končí
ads/ga-audiences naturalmonster.cz Používá se ve službě Google AdWords k opětovnému zapojení návštěvníků, kteří se pravděpodobně změní na zákazníky, a to na základě jejich chování online na různých webových stránkách. Když zavřete prohlížeč
Fomo
Název souboru cookie Poskytovatel Purpose Platnost končí
Fomo.hstry-count-since-first-event- naturalmonster.cz Používá Fomo pro zobrazování oznámení uživatelů. Trvalé
Fomo.hstry-first-timestamp- naturalmonster.cz Používá Fomo pro zobrazování oznámení uživatelů. Trvalé
Fomo.snv- naturalmonster.cz Používá Fomo pro zobrazování oznámení uživatelů. Trvalé

5. Souhlas a kontrola

(Pokud používáte náš mechanismus přihlašování souborů cookie ze školního nastavení ochrany osobních údajů, ponechte si části 5.1 a 5.2.)
 • 5.1 Před umístěním souborů cookie do vašeho počítače nebo zařízení se zobrazí banner s žádostí o souhlas s nastavením těchto souborů cookie. Udělením souhlasu s umístěním souborů Cookies nám umožníte poskytovat vám co nejlepší služby a zážitky. Pokud si přejete, můžete souhlas s umístěním Souborů cookie odmítnout, pokud tyto Soubory cookie nejsou nezbytně nutné; některé funkce Našich stránek však nemusí fungovat plně nebo tak, jak bylo zamýšleno. Budete mít možnost povolit a/nebo odmítnout různé kategorie souborů cookie, které používáme.
 • 5.2 Kromě ovládacích prvků, které poskytujeme, můžete ve svém internetovém prohlížeči povolit nebo zakázat soubory cookie. Většina internetových prohlížečů také umožňuje zvolit, zda chcete zakázat všechny soubory cookie nebo pouze soubory cookie třetích stran. Ve výchozím nastavení většina internetových prohlížečů Soubory cookie přijímá, ale toto nastavení lze změnit. Další podrobnosti naleznete v nabídce nápovědy ve svém internetovém prohlížeči nebo v dokumentaci dodané s vaším zařízením.
 • 5.3 Níže uvedené odkazy obsahují pokyny, jak ovládat soubory cookie ve všech běžných prohlížečích:
 • 5.3.1 Google Chrome
 • 5.3.2 Microsoft Internet Explorer
 • 5.3.3 Microsoft Edge
 • 5.3.4 Safari (macOS)
 • 5.3.5 Safari (iOS)
 • 5.3.6 Mozilla Firefox
 • 5.3.7 Android 

6. Změny těchto zásad používání souborů cookie

 • 6.1 Tyto zásady používání souborů cookie můžeme kdykoli změnit. Jakékoli takové změny se pro vás stanou závaznými při prvním použití našich stránek po provedení změn. Doporučujeme vám proto, abyste tuto stránku čas od času zkontrolovali.
 • 6.2 V případě jakéhokoli rozporu mezi aktuální verzí těchto Zásad používání souborů cookie a předchozími verzemi mají přednost aktuální a platná ustanovení, pokud není výslovně uvedeno jinak.

7. Další informace

 • 7.1 Pokud se chcete dozvědět více o tom, jak soubory cookie používáme, kontaktujte nás na adrese .
 • 7.2 Další informace o ochraně soukromí, ochraně údajů a našich podmínkách naleznete na těchto stránkách:
Created with