ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Tyto zásady platí mezi vámi, uživatelem těchto webových stránek, a Matyáš Dlouhý vlastníkem a poskytovatelem těchto webových stránek. Tyto Zásady se vztahují na naše používání všech údajů, které shromažďujeme v souvislosti s vaším používáním těchto Webových stránek a jakýchkoli služeb nebo systémů na nich.

1. Definice a výklad

V těchto zásadách mají následující pojmy následující význam:
"Účet": znamená souhrnně osobní údaje, Platební údaje a pověření, které Uživatelé používají k přístupu k Materiálu a/nebo jakémukoli komunikačnímu systému na Webových stránkách;
"Obsah": znamená jakýkoli text, grafiku, obrázky, zvuk, video, software, kompilace dat a jakoukoli jinou formu informací, které lze uložit do počítače a které se objevují na těchto Webových stránkách nebo jsou jejich součástí;
"Cookie": malý textový soubor umístěný do vašeho počítače Matyáš Dlouhý. Ltd., když navštívíte určité části těchto webových stránek. To nám umožňuje identifikovat opakované návštěvníky a analyzovat jejich zvyky při prohlížení těchto Webových stránek.
"Údaje": znamenají souhrnně všechny informace, které na Webové stránky poskytnete. Patří sem mimo jiné údaje o účtu a informace poskytnuté pomocí některé z našich služeb nebo systémů;
Matyáš Dlouhý": znamená Matyáš Dlouhý, ADRESA;
"Služba": znamená souhrnně jakékoli online zařízení, nástroje, služby nebo informace, které Matyáš Dlouhý zpřístupňuje prostřednictvím Webových stránek, ať už nyní, nebo v budoucnu;
"Systém": znamená jakoukoli online komunikační infrastrukturu, kterou Matyáš Dlouhý zpřístupňuje prostřednictvím Webových stránek nyní nebo v budoucnu. To zahrnuje mimo jiné webový e-mail, diskusní fóra, živé chatovací služby a e-mailové odkazy;
"Uživatel" / "Uživatelé": znamená jakoukoli třetí stranu, která má přístup na Webové stránky a není zaměstnancem Matyáš Dlouhý a jedná v rámci svého zaměstnání; a
"Webové stránky": znamenají webové stránky, které právě používáte (naturalmonster.cz), a všechny subdomény těchto stránek (např. subdoména.yourschool.com), pokud nejsou výslovně vyloučeny jejich vlastními podmínkami.

2. Shromážděná data

Bez omezení mohou být shromažďovány následující údaje:
2.1 jméno;
2.2 datum narození;
2.3 pracovní pozice a povolání;
2.4 kontaktní údaje, jako jsou e-mailové adresy a telefonní čísla;
2.5 demografické údaje, jako je poštovní směrovací číslo, preference a zájmy;
2.6 finanční informace, jako jsou čísla kreditních / debetních karet;
2.7 IP adresa (automaticky shromažďovaná);
2.8 typ a verze webového prohlížeče (automaticky shromažďované);
2.9 operační systém (automaticky shromažďované);
2.10 seznam adres URL začínajících odkazující stránkou, vaše aktivita na této webové stránce a stránka, na kterou jste odešli (automaticky shromažďováno); a 
2.11 informace o souborech cookie (viz bod 10 níže).

3. Naše používání údajů

 • 3.1 Veškeré vámi poskytnuté osobní údaje budou uchovávány Matyáš Dlouhý po dobu, po kterou budete využívat služby a systémy poskytované na webových stránkách. Údaje, které můžete odeslat prostřednictvím jakéhokoli komunikačního Systému, který můžeme poskytnout, mohou být uchovávány po delší dobu, a to až po dobu jednoho roku.
 • 3.2 Pokud k tomu nejsme povinni nebo nám to neumožňuje zákon a s výhradou ustanovení 4, nebudou vaše údaje poskytnuty třetím stranám. To zahrnuje naše přidružené společnosti a/nebo jiné společnosti v rámci naší skupiny.
 • 3.3 Všechny osobní údaje jsou bezpečně uloženy v souladu se zásadami zákona o ochraně osobních údajů z roku 1998. Další podrobnosti o zabezpečení naleznete v bodě 9 níže.
 • 3.4 Kterékoli nebo všechny výše uvedené údaje můžeme čas od času vyžadovat, abychom vám mohli poskytnout co nejlepší služby a zkušenosti při používání našich webových stránek. Konkrétně můžeme Údaje použít z následujících důvodů:
 • 3.4.1 vedení interních záznamů;
 • 3.4.2 zlepšování našich produktů / služeb;
 • 3.4.3 zasílání propagačních materiálů, které by vás mohly zajímat, e-mailem;
 • 3.4.4 kontakt pro účely průzkumu trhu, který může být proveden pomocí e-mailu, telefonu, faxu nebo pošty. Tyto informace mohou být použity k přizpůsobení nebo aktualizaci webových stránek.

4. Webové stránky a služby třetích stran

Matyáš Dlouhý může čas od času využívat služeb jiných stran pro řešení záležitostí, které mohou mimo jiné zahrnovat zpracování plateb, doručování zakoupených položek, vyhledávání, reklamu a marketing. Poskytovatelé těchto služeb nemají přístup k některým osobním údajům poskytnutým uživateli těchto webových stránek. Veškeré Údaje používané těmito stranami jsou používány pouze v rozsahu, který je jimi vyžadován k provedení služeb, které Matyáš Dlouhý požaduje. Jakékoli použití pro jiné účely je přísně zakázáno. Kromě toho musí být veškeré Údaje zpracovávané třetími stranami zpracovávány v rámci podmínek těchto Zásad a v souladu se zákonem o ochraně údajů z roku 1998.

5. Změny vlastnictví a kontroly podniku

 • 5.1 Matyáš Dlouhý může čas od času rozšířit nebo omezit svou činnost, což může zahrnovat prodej některých divizí nebo převod kontroly nad některými divizemi na jiné strany. Údaje poskytnuté uživateli budou v případě, že se vztahují k některé takto převedené divizi, převedeny spolu s touto divizí a nový vlastník nebo nově ovládající strana bude mít podle podmínek těchto zásad právo používat údaje pro účely, pro které jste je poskytli.
 • 5.2 V případě, že dojde k takovému přenosu údajů poskytnutých uživateli, budete předem kontaktováni a informováni o změnách. Po kontaktování vám bude dána možnost volby, zda chcete, aby nové vlastníky nebo správce vaše Údaje vymazal nebo zadržel.

6. Řízení přístupu k datům

 • 6.1 Všude tam, kde jste požádáni o poskytnutí údajů, budete mít možnost omezit jejich použití. To může zahrnovat následující možnosti:
 • 6.1.1 použití údajů pro účely přímého marketingu; a 
 • 6.1.2 sdílení údajů s třetími stranami.

7. Vaše právo zadržet informace

 • 7.1 K některým oblastem Webových stránek můžete přistupovat bez zadání jakýchkoli údajů. Pro používání všech služeb a systémů dostupných na Webových stránkách však můžete být požádáni o poskytnutí informací o účtu nebo jiných údajů.
 • 7.2 Používání souborů cookie můžete ve svém internetovém prohlížeči omezit. Více informací naleznete v bodě 10 níže.

8. Přístup k vlastním datům

 • 8.1 Ke svému účtu můžete kdykoli přistupovat a údaje prohlížet nebo měnit. Pokud se změní vaše situace, může být nutné vaše údaje upravit nebo aktualizovat. Mohou být také uloženy další Údaje týkající se vašich marketingových preferencí, které můžete kdykoli změnit.
 • 8.2 Po zaplacení malého poplatku máte právo požádat o kopii svých osobních údajů.

9. Zabezpečení

Bezpečnost údajů je pro Matyáš Dlouhý velmi důležitá a pro ochranu vašich údajů jsme zavedli vhodné fyzické, elektronické a manažerské postupy pro ochranu a zabezpečení údajů shromážděných online.

10. Změny těchto zásad

Matyáš Dlouhý si vyhrazuje právo tyto Zásady ochrany osobních údajů měnit, pokud to bude považovat za nutné nebo pokud to bude vyžadovat zákon. Jakékoli změny budou okamžitě zveřejněny na webových stránkách a má se za to, že jste podmínky těchto zásad přijali při prvním použití webových stránek po těchto změnách.

11. Kontaktujte nás

V případě jakýchkoli dotazů týkajících se těchto zásad ochrany osobních údajů nás můžete kontaktovat na adrese 
Created with